Catalogue

Latest News

  • Home
  • »
  • Latest News
  • »
  • फादर्स डे च्या खूप खूप शुभेच्छा!

फादर्स डे च्या खूप खूप शुभेच्छा!

Eurolec Energy | 19 Jun 2022Total Views : 204
फादर्स डे च्या खूप खूप शुभेच्छा!

बाबा म्हणजे अपरिमित कष्ट करणारे शरीर,
बाबा म्हणजे अपरिमित काळजी करणारं मन,
स्वतःच्या इच्छा आकांक्षा बाजूला ठेऊन,
मुलांसाठी झटणारं अंतःकरण,
फादर्स डे च्या खूप खूप शुभेच्छा!